شرکت پاسدارانی های دبستانی در ۴ آزمون جامع

اولين مرحله آزمون جامع پيش دبستان و دبستان علامه طباطبايي – واحد پاسداران برای دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و ششم برگزار شد. پاسدارانی ها در این آزمون سه شنبه ۱۴ آبان ماه به سوالاتی از درس های علوم، ریاضی، فارسی و علوم اجتماعی پاسخ دادند.

آزمون چطور برگزار می شود؟

آزمون جامع پاسدارانی ها به صورت داخلی در مدرسه برگزار می شود. دانش آموزان دوره دوم دبستان در این آزمون به سوالاتی از دروس ریاضی، فارسی، علوم و مطالعات اجتماعی پاسخ می دهند. سوالات آزمون ۴۰ عدد و به صورت چهارگزینه ای و تشریحی هستند. دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران تا پایان سال تحصیلی در ۴ آزمون جامع داخلی مدرسه شرکت می کنند. مرحله نخست آزمون جامع پاسدارانی ها، چهاردهم آبان و مرحله دوم آن سوم دی ماه برگزار شد. مراحل بعدی آزمون هم در اسفند و فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

تحلیل نتایج آزمون

بعد از برگزاری اين آزمون ها، پاسخنامه ها به دقت بررسي و تحليل می شود تا نقاط ضعف و قوت دانش آموزان مشخص شود. سپس، در خصوص قسمت هایی از دروس که دانش آموزان نیاز به تمرین بیشتری دارند، جلسه اي با حضور مدير دبستان، معاون آموزشی و معلم مربوطه تشكيل و برنامه ريزي هاي لازم جهت رفع مشکلات انجام می شود.

هدف از برگزاری آزمون جامع

هدف از برگزاری آزمون های جامع داخلی در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران سنجش ميزان واقعي يادگيري دانش آموزان برگزار می شود. با برگزاری این امتحانات نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در فرآيند ياددهي – يادگيري مشخص خواهد شد. مرحله بعد ازكشف نقاط ضعف، برنامه ريزي جهت اصلاح و تقويت آنها است.

اخبار پیشنهادی