شرکت دانش آموزان واحد شریعتی در برنامه جمع بندی مطالعاتی قبل از هر امتحان

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی قبل از هر امتحان نوبت اول در «برنامه جمع بندی مطالعاتی» شرکت می کنند. «امین طالقانی» مشاور پایه دهم واحد شریعتی درباره این برنامه می گوید: «دانش آموزان به صورت اختیاری از ۷ دی ماه تا ۲۳ دی ماه در فاز دوم برنامه جمع بندی مطالعاتی برنامه شرکت می کنند. برنامه مطالعاتی برای ۷ درس ریاضی، عربی، شیمی، فارسی، فیزیک، هندسه و ریست شناسی در نظر گرفته شده است.»

به گفته طالقانی هدف از برنامه مطالعاتی جمع بندی دروس است: «در هر برنامه، دانش آموزان، معلم هر درس و مشاور پایه حضور دارند. هدف از برنامه مطالعاتی، مرور، رفع اشکال و جمع بندی است. دانش آموزان تمرین و نمونه سوال حل می کنند. در هر بخش که نیاز به رفع اشکال داشتند به معلم و مشاور مراجعه کرده و مشکل درسی شان را رفع می کنند. با رفع ایرادات هر بخش، درس ها جمع بندی شده و دانش آموزان می توانند مطمئن باشند که در جلسه امتحان به مشکلی برنخواهند خورد.»

فاز اول برنامه جمع بندی مطالعاتی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی قبل از شروع امتحانات نوبت اول برگزار شد.

جزییات برنامه مطالعاتی دانش آموزان واحد شریعتی به این شرح است:

اخبار پیشنهادی