مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

شرکت دانش آموزان واحد شریعتی در برنامه جمع بندی مطالعاتی قبل از هر امتحان

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی قبل از هر امتحان نوبت اول در «برنامه جمع بندی مطالعاتی» شرکت می کنند. «امین طالقانی» مشاور پایه دهم واحد شریعتی درباره این برنامه می گوید: «دانش آموزان به صورت اختیاری از ۷ دی ماه تا ۲۳ دی ماه در فاز دوم برنامه جمع بندی مطالعاتی برنامه شرکت می کنند. برنامه مطالعاتی برای ۷ درس ریاضی، عربی، شیمی، فارسی، فیزیک، هندسه و ریست شناسی در نظر گرفته شده است.»

به گفته طالقانی هدف از برنامه مطالعاتی جمع بندی دروس است: «در هر برنامه، دانش آموزان، معلم هر درس و مشاور پایه حضور دارند. هدف از برنامه مطالعاتی، مرور، رفع اشکال و جمع بندی است. دانش آموزان تمرین و نمونه سوال حل می کنند. در هر بخش که نیاز به رفع اشکال داشتند به معلم و مشاور مراجعه کرده و مشکل درسی شان را رفع می کنند. با رفع ایرادات هر بخش، درس ها جمع بندی شده و دانش آموزان می توانند مطمئن باشند که در جلسه امتحان به مشکلی برنخواهند خورد.»

فاز اول برنامه جمع بندی مطالعاتی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی قبل از شروع امتحانات نوبت اول برگزار شد.

جزییات برنامه مطالعاتی دانش آموزان واحد شریعتی به این شرح است:

اخبار پیشنهادی