شرکت دانش آموزان واحد شریعتی در آزمون های ۹ رشته المپیادی

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در آزمون های ۹ رشته المپیادهای علمی کشور شرکت می کنند. این آزمون ها در رشته های ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، شیمی، زیست، نجوم، علوم زمین، سلول های بنیادی، اقتصاد و مدیریت و تفکر و کارآفرینی از ۱۵ تا ۲۰ اسفندماه به صورت حضوری برگزار می شود. اولین آزمون دانش آموزان واحد شریعتی، ۱۵ اسفند در رشته کامپیوترو علوم زمین برگزار شد. در رشته کامپیوتر «یزدان سعادت» و «ابراهیم خسروانی» و در رشته علوم زمین «رادین باختر» و «پارسا گورانی» شرکت کردند. امروز شنبه ۱۶ اسفند هم «محمد تهرانچی»، «آرمان مهربان» و «ایلیا خیاطان» در رشته شیمی و «پارسا بشارتی» در رشته تفکر و کارآفرینی در آزمون های المپیاد شرکت می کنند.

آزمون رشته های نجوم، سلول های بنیادی، فیزیک، زیست، ریاضی و اقتصاد و مدیریت روزهای ۱۷ تا ۲۰ اسفند برگزار می شود. سوالات آزمون های المپیاد به صورت چند گزینه ای و پاسخ کوتاه است.

شرکت در کلاس آنلاین و آفلاین برای المپیاد

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از ابتدای سال تحصیلی در کلاس های آمادگی آزمون های المپیاد شرکت کردند. «علیرضا اعتمادی» مسئول آموزش مدرسه درباره این کلاس ها می گوید: «دانش آموزان واحد شریعتی در کلاس های المپیادی رشته های نجوم، فیزیک، ریاضی و شیمی شرکت کردند. در این کلاس ها مطالب متناسب با سطح سوالات المپیاد با دانش آموزان کار شد. برای بقیه رشته ها هم از ۱۵ بهمن ماه جلسات توجیهی برای بچه ها برگزار شد و مطالبی هم به صورت آفلاین برای آن ها ارسال کردیم. این مطالب به تشریح سوالات المپیاد سال گذشته اختصاص داشت.» به گفته مسئول آموزش دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی، در این مدت جلسات مشاوره هم برای شرکت دانش آموزان در آزمون های المپیاد به صورت آنلاین برگزار شده است.

اخبار پیشنهادی