شرکت تهرانپارسی ها در ۵ چالش به مناسبت روز مادر

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه مجتمع علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس به مناسبت روز مادر در مسابقه «چالش های روز مادر» شرکت می کنند. دانش آموزان تهرانپارسی تا ۱۲ بهمن فرصت دارند در ۵ چالش این مسابقه شرکت کنند.

«تقدیم جمله ای به مادر»، «دابسمش سرود روز مادر»، «لالایی خوانی مادر و دختر»، «تصویر بوسه بر دستان مادر»، «نوازندگی به مناسب روز مادر» موضوعاتی است که دانش آموزان می توانند برای شرکت در مسابقه انتخاب کنند.

موضوع اول چالش، تقدیم جمله ای به مادر است. دانش آموزان واحد تهرانپارس برای شرکت در این چالش، می توانند یک جمله زیبا و کوتاه برای مادرانشان آماده کنند و فیلم آن را برای مدرسه ارسال کنند.

دابسمش سرود روز مادر، موضوع چالش دوم است. دانش آموزان برای شرکت در این چالش باید سرود ارسالی شده از طرف مدرسه را لب خوانی کرده و ویدیوی آن برای مدرسه ارسال کنند.

موضوع سوم چالش، لالایی خوانی مادر و دختر است. دانش آموزان تهرانپارسی می توانند به همراه مادربزرگ یا مادرشان لالایی بخوانند و ویدیوی آن را برای مدرسه ارسال کنند.

تصویر بوسه بر دستان مادر، چالش دیگر تهرانپارسی ها است. دانش آموزان برای قدردانی از جایگاه مادر می توانند تصویری از لحظه بوسه بر دستان مادرشان آماده کنند و برای مدرسه ارسال کنند.

موضوع پنجم چالش، نوازندگی قطعه به مناسبت روز مادر است. دانش آموزان برای شرکت در این چالش باید قطعه ای بنوازند و ویدیوی آن را ارسال کنند.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی- واحد تهرانپارس برای شرکت در هر چالش می بایست ویدیوهای خود را از طریق برای مدرسه ارسال کنند.

اخبار پیشنهادی