شرکت تهرانپارسی ها در مسابقات لالایی خوانی منطقه ۴

گروه نمایش پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در مسابقات لالایی خوانی منطقه ۴ آموزش و پرورش شرکت کرد. تهرانپارسی ها در این مسابقات دو اجرا با نام های «غنچه های بی زبان» و «لالایی کرمانی» را روی صحنه بردند. «فاطمه نکوکرداران» دبیر ادبیات دانش آموزان پایه پنجم و ششم مدرسه به عنوان مربی دانش آموزان را در این مسابقات همراهی کرد. همچنین «اعظم ذبیحی» مسئول فرهنگی مدرسه هم سرپرست گروه بود.

«فاطمه سادات فرهادی»، «الیکا نصری»، «غزاله آماده»، «پریا احمدی» و«پرنیا آراسته» همگی از پایه ششم مدرسه دانش آموزان عضو گروه نمایش پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس که در مسابقات لالایی خوانی منطقه ۴ آموزش و پرورش شرکت کردند. تمرینات این دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی زیر نظر «فاطمه نکوکرداران» انجام شد.

تهرانپارسی ها سال تحصیلی گذشته هم در مسابقات هنری منطقه ۴ شرکت کردند و موفق شدند در رشته نمایشنامه خوانی رتبه نخست را کسب کنند.

* برگزاری جلسات توجیهی ثبت نام سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی از ۴ بهمن آغاز شده است. ثبت نام آزمون ورودی مدارس علامه طباطبایی برای مقطع دبیرستان دوره دوم همچنان ادامه دارد. 

اخبار پیشنهادی