شرکت اولیا دبستانی های پاسداران در جلسات آنلاین مشاوره

اولیا دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران در جلسات آنلاین مشاوره شرکت کردند. هدف از این جلسات که با حضور «سعیده جعفری»، مشاور و روان شناس این واحد برگزار شد، بررسی موضوع «سرگرمی های جایگزین فرزندان و تقویت مهارت های اجتماعی و رفتاری آن ها در شرایط دوری از مدرسه» بود.

جلسه نخست این مشاوره ها، سه شنبه ۴ آذر برای اولیا پایه های پیش دبستان، اول و دوم به ترتیب در ساعات  ۹ ، ۱۱ و ۱۲ تشکیل شد. در این جلسات علاوه بر موضوعات فوق، جدول برنامه ریزی کلاس های آنلاین و انجام تکالیف دانش آموزان هم بررسی شد.

جلسه دوم این مشاوره، روز دوشنبه ۱۷ آذر برای اولیا پایه سوم و چهارم برگزار شد. جلسه سوم هم سه شنبه ۱۸ آذر برای والدین دانش آموزان پایه پنجم و ششم واحد پاسداران تشکیل شد.

اخبار پیشنهادی