مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

شرکت اولیا دبستانی های پاسداران در جلسات آنلاین مشاوره

اولیا دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران در جلسات آنلاین مشاوره شرکت کردند. هدف از این جلسات که با حضور «سعیده جعفری»، مشاور و روان شناس این واحد برگزار شد، بررسی موضوع «سرگرمی های جایگزین فرزندان و تقویت مهارت های اجتماعی و رفتاری آن ها در شرایط دوری از مدرسه» بود.

جلسه نخست این مشاوره ها، سه شنبه ۴ آذر برای اولیا پایه های پیش دبستان، اول و دوم به ترتیب در ساعات  ۹ ، ۱۱ و ۱۲ تشکیل شد. در این جلسات علاوه بر موضوعات فوق، جدول برنامه ریزی کلاس های آنلاین و انجام تکالیف دانش آموزان هم بررسی شد.

جلسه دوم این مشاوره، روز دوشنبه ۱۷ آذر برای اولیا پایه سوم و چهارم برگزار شد. جلسه سوم هم سه شنبه ۱۸ آذر برای والدین دانش آموزان پایه پنجم و ششم واحد پاسداران تشکیل شد.

اخبار پیشنهادی