نیاورانی ها در تابستان سه رشته ورزشی یاد می گیرند

شروع پایگاه تابستانی واحد نیاوران

پایگاه تابستانی دانش آموزان پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران از ۱۱ تیرماه آغاز شد. نیاورانی ها تا ۳۰ مردادماه، در کلاس های پایگاه تابستانی شان رشته های متنوع ورزشی و هنری را یاد می گیرند.

کلاس های دانش آموزان پیش دبستان و پایه های اول، دوم و سوم، ۳ روز در هفته برگزار می شود.

پیش دبستانی ها در این سه روز از ساعت ۹ تا ۱۳ در کلاس های رزمی، ژیمناستیک، دست ورزی، مهارت نوشتاری، قصه گویی و نمایش خلاق، مدیتیشن، شطرنج، سفالگری و نقاشی خلاق شرکت می کنند.

برای دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم هم کلاس های رزمی، ژیمناستیک، تثبیت ریاضی، مدیتیشن، شطرنج و سفالگری در نظر گرفته شده است.

کلاس های پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران دوشنبه ها و در سه زنگ تشکیل می شود. تثبیت ریاضی و شطرنج کلاس هایی است که برای چهارمی ها و پنجمی ها در نظر گرفته شده است.

اخبار پیشنهادی