شروع نیمسال تحصیلی دوم با مشاوره های فردی و گروهی

مشاوره های دانش آموزان پایه یازدهم گروه ریاضی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از اولین هفته بهمن ماه شروع شد.
آقای فرشبافان مشاور یازدهمی های گروه ریاضی درباره مشاوره دانش آموزان می گوید: «در نوبت اول، مشاوره ها و برنامه های آموزشی متنوعی برای دانش آموزان داشتیم. کلاس های رفع اشکال، مشاوره ها و برنامه ریزی های مطالعاتی مختلف، از برنامه های متنوع آموزشی یازدهمی های ریاضی واحد شریعتی در نوبت اول بود. بعد از پایان نیمسال دوم و مشخص شدن نتایج دانش آموزان در کارنامه نوبت اول، مشاوره های تحصیلی نوبت دوم را از اولین هفته بهمن ماه به دو صورت فردی و گروهی آغاز کردیم.»
به گفته مشاور یازدهمی ها، این مشاوره های آموزشی دو هدف مستقل را دنبال می کند: «هر مشاوره را با توجه به اهدافی که داریم برنامه ریزی کردیم؛ مشاوره گروهی با موضوع بالا رفتن انگیزه دانش آموزان از سه شنبه ۵ بهمن آغاز شد. مشاوره های فردی یک روز پیش از مشاوره های گروهی و از ۴ بهمن شروع شد. مشاوره های فردی به دلیل بررسی کارنامه های نوبت اول دانش آموزان که ۳ بهمن ماه توزیع شد، با حضور اولیا برگزار می شود.»

اخبار پیشنهادی