شروع «لیگ علمی» ویژه دوازدهمی های پاسداران

دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در برنامه درسی ویژه ای با عنوان «لیگ علمی» شرکت می کنند.

لیگ علمی از دوشنبه ۱۰ آذر شروع شده و به مدت ۷ هفته ادامه خواهد داشت. دانش آموزان، لیگ علمی را با صد امتیاز پیش فرض شروع می کنند. در طول این لیگ، با توجه به مولفه هایی، از امتیازات دانش آموزان کسر یا به آن اضافه می شود.

این مولفه ها شامل آزمون ها، غیبت ها و تاخیر های دانش آموز، تراز کسب شده در آزمون ها، فعالیت در کلاس، تکالیف، نمره پشتیبان و نمره والدین به فعالیت های دانش آموز است. پشتیبان های دانش آموزان در این لیگ وظایفی مثل تماس با دانش آموز و اولیا، دریافت گزارش فعالیت های روزانه، رفع اشکال درسی و بررسی و نمره دهی به تکالیف دانش آموزان را بر عهده دارند. این پشتیبان ها از دانش آموزان کنکوری سال گذشته واحد پاسداران هستند. نفرات اول تا پنجم لیگ علمی ۲۶ دی ماه مشخص می شوند.

اخبار پیشنهادی