شروع جلسات آموزشی برای آموزگاران

اولین جلسه از کارگاه های آموزشی برای آموزگاران دبستان های علامه طباطبایی یکشنبه ۳۰ خرداد به صورت حضوری برگزار شد. این جلسه، با حضور زهره پندی، مدرس آموزگاران دوره ابتدایی و معلمان ریاضی دبستان های دوره اول علامه طباطبایی تشکیل شد.

«افشین دانش نژاد» مسئول آموزش دبستان های علامه طباطبایی درباره برگزاری جلسات آموزشی برای دبیران می گوید: «این جلسات با هدف افزایش کیفیت آموزش در دبستان ها، برای آموزگاران دوره اول و دوره دوم دبستانهای علامه طباطبایی، برگزار می شود.»

جلسه دوم این کارگاه با موضوع تدریس درس ریاضی ویژه آموزگاران دوره دوم دبستان های علامه طباطبایی، با موضوع «حل مسئله» سه شنبه یکم تیرماه برگزار خواهد شد.

«زهره پندی» مدرس ریاضی و مولف بیش از ۳۰ کتاب کمک آموزشی درس ریاضی، درباره برگزاری این جلسات می گوید: «هدف من در ابتدا این است که آموزگاران را به فکر کردن درباره این که چرا آموزش می‌دهیم، تشویق کنم. در این جلسات با آموزگاران ریاضی دوره اول و دوره دوم دبستان درباره اعداد و حل مسائل گفت و گو می کنیم و روش های آموزش درس ریاضی را بررسی می کنیم.»

مرحله دوم برگزاری کارگاه های آموزشی دبیران، با موضوع علوم کاوشگری هفته دوم تیر ماه  برگزار خواهد شد. مرحله سوم کارگاه های آموزشی هم، ارزشیابی و مدیریت کلاس است که همه آموزگاران دبستان های علامه طباطبایی در آن شرکت می کنند.

اخبار پیشنهادی