مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

شروع امتحانات دوره دومی ها از ۲۷ اردیبهشت

برنامه امتحانات نوبت دوم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران اعلام شد. پاسدارانی ها از ۲۷ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد در امتحانات شرکت می کنند. آزمون های پایه دوازدهم حضوری و در محل آزمون های امتحانی است؛ آزمون های مجازی مدرسه ای هم به صورت هماهنگ با واحد شریعتی و در بستر مودلMoodle.alameh.ir برگزار خواهد شد.

اخبار پیشنهادی