مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

شروع امتحانات دوره دومی ها از ۲۷ آذر 

دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران از ۲۷ آذر در امتحانات نوبت اول شرکت می کنند. این آزمون ها حضوری و به صورت تشریحی برگزار خواهد شد. 
ساعت شروع امتحانات دانش آموزان پایه یازدهم ۸ صبح و برای دانش آموزان پایه دهم و دوازدهم ۱۰ صبح است. 
امتحانات نوبت اول دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران ۱۹ دی به پایان می رسد و دانش آموزان از ۲۰ تا ۲۳ دی در اردوی مطالعاتی شرکت می کنند.

اخبار پیشنهادی