شروع امتحانات ترم دوم

امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی – واحدهای میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، گلستان و پاسداران از ۳۰ اردیبهشت ماه آغاز شد.

دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی،  تا ۲۴ خرداد در آزمون های ترم دوم شرکت می کنند.

همه آزمون ها راس ساعت ۸ صبح آغاز می شود.

علامه ای ها امروز در اولین آزمون شان در امتحان قرآن شرکت کردند. آزمون های بعدی دانش آموزان دوشنبه ۱ خرداد از درس املا و چهارشنبه ۳ خرداد از درس ربان انگلیسی است.

براساس اعلام معاونت آموزشی مجتمع، به همراه داشتن وسایلی مثل تلفن همراه، ساعت هوشمند و ماشین حساب در امتحانات ممنوع است.

برنامه امتحانات ترم دوم دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی به این شرح است:اخبار پیشنهادی