رقابت کنکوری ها با داوطلبان سراسر کشور

کنکوری های واحد شریعتی، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با شرکت در ۱۰ آزمون آزمایشی، برای کنکور ۱۴۰۳ آماده می شوند. بخشی از این آزمون ها درون مجتمع و بعضی دیگر به صورت کشوری برگزار خواهد شد.

آزمون های آزمایشی کشوری، هم از نظر تعداد سوال و هم نفرات شرکت کننده، به کنکور واقعی شباهت دارند.

«محمدحسین صالحی» مشاور پایه دوازدهم واحد شریعتی درباره آزمون های آزمایشی کشوری می گوید: «شرکت دانش آموزان در آزمون های آزمایشی کشوری، در کنار آزمون هایی که در سطح مجتمع برگزار می شود، نقاط ضعف درسی را به حداقل می رساند. کنکوری ها وقتی در رقابت با سایر داوطلبین قرار می گیرند، جایگاه شان را بهتر متوجه می شوند. این موضوع شناخت مناسب تری هم در اختیار مشاوران برای برنامه ریزی های آتی قرار می دهد.»

وی درباره دیگر اهداف آزمون های آزمایشی کشوری می افزاید: «آشنایی دانش آموزان با سوالات متنوع و سلیقه‌های متفاوت در طراحی سوال، از دیگر اهداف ما است. با تحلیل نتایج دانش آموزان، می توانیم نقاط ضعف درسی را شناسایی و برطرف کنیم.»

به گفته مشاور پایه دوازدهم واحد شریعتی، حضور در آزمون های جامع مشابه کنکور که از تمام دروس برگزار می‌شود، باعث تقویت مهارت آزمونی دانش آموزان نیز خواهد شد.

تحلیل نتایج آزمون ها در جلسات مشاوره و اردوهای مطالعاتی

برنامه های پایه دوزادهم واحد شریعتی برای کنکور ۱۴۰۳، با شرکت دانش آموزان و اولیاء در جلسات مشاوره اختصاصی در تابستان شروع شد. موضوع این جلسات تشریح برنامه های یک سال آینده تا کنکور ۱۴۰۳ و برنامه ریزی درسی برای آن ها بود. جلسات مشاوره دوازدهمی ها به صورت منظم در طول سال تحصیلی هم ادامه خواهد داشت.

به گفته «سیدوحید سید صالحی» مسئول آموزش مدرسه، اردوی مطالعاتی ۱۱۰ روزه دانش آموزان پایه دوزادهم واحد شریعتی بعد از نوروز آغاز خواهد شد: «این اردو از صبح تا ساعت ۲۰ و به صورت اختیاری تشکیل می شود. دانش آموزان در این اردو، درس ها را مجددا مطالعه کرده و با حل تست، رفع اشکال می کنند. دبیران مدرسه و رتبه های برتر کنکور سال های قبل واحد شریعتی هم در اردو حضور خواهند داشت.»

اخبار پیشنهادی