رقابت علامه ای های دوره دوم در آزمون جامع

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی امروز در آزمون جامع مجتمع شرکت کردند

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران امروز در آزمون جامع مجتمع شرکت کردند.

آزمون جامع بین همه دبیرستان های دوره دوم مجتمع فرهنگی-آموزشی علامه طباطبایی برگزار می شود. آزمون امروز همچنین برای دانش آموزان سوم دبیرستان (نظام قدیم) برگزار شده است. در این آزمون که بیش از دو ساعت بطول انجامید دانش آموزان دانسته های خود را محک زدند.

اولین دوره فارغ التحصیلان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران نیز پس از پایان سال تحصیلی جاری در کنکور سراسری شرکت می کنند. مسئولان مدرسه برای این گروه از دانش آموزان تمهیدات ویژه ای اتخاذ کرده اند. جدا از برنامه های عادی دبیرستان، دانش آموزان کنکوری می توانند هر روز تا ساعت هفت عصر در مدرسه بمانند و درس بخوانند. مشاور پایه، بر جزئیات برنامه های آنان نظارت دارد.

اخبار پیشنهادی