ربات های واحدهای میرداماد و فرمانیه روی سکو رفتند

ربات های فوتبالیست های سنگین وزن و امداد فضای مشترک علامه‌ای ها اول شدند

تیم های رباتیک واحدهای میرداماد و فرمانیه مقام های اول رقابت های رباتیک فراکاپ را در لیگ ربات های فوتبالیست و امداد فضای مشترک کسب کردند.

به گزارش واحد پژوهش مجتمع علامه طباطبایی، تیم ربانیک واحد میرداماد در رشته فوتبالیست های سنگین در سکوی نخست ایستاد و تیم های رباتیک واحد فرمانیه در رشته امداد فضای مشترک، مقام های اول و دوم را از آن خود کردند.

بر اساس این گزارش در چهارمین دوره رقابت های رباتیک فراکاپ و در لیگ ربات های فوتبالیست سنگین وزن و امداد فضای مشترک، حدود ۲۰ تیم شرکت کرده بودند.

دانش آموزان واحد میرداماد شامل عارف ذابح، پاشار مقدم نژاد، آرمین حامد عظیمی، عضو تیم رباتیک فوتبالیست های سنگین وزن بودند و دانش آموزان حسین عسگریان، بردیا پرند، آریان حقیقی، سام رسولی، آرمین گرامی راد و سپهر شریف شوشتری تیم رباتیک واحد فرمانیه در رشته امداد فضای مشترک را تشکیل دادند.  

در پایان رقابت های رباتیک «فراکاپ»، کاپ قهرمانی به تیم های اول هر رشته اهدا شد. قرار است تیم رباتیک واحد آبشناسان نیز به مسابقات رباتیک «سلام کاپ» اعزام شود.

تیم های رباتیک مجتمع علامه طباطبایی، هر سال در مسابقات داخلی و بین المللی شرکت کرده و مقام کسب می کنند. فروردین امسال تیم های رباتیک مجتمع در لیگ های مختلف به مقام های سوم و چهارم مسابقات رباتیک آزاد اتحادیه در کشور هلند دست یافتند. همچنین یکی از تیم های مجتمع توانست مقام اول مسابقات چهانی آلمان در رشته ارائه فنی را کسب کند

اخبار پیشنهادی