چه خبر از واحد نیاوران؟

یادگیری با نقاشی
دانش آموزان پیش دبستان و دبستان واحد نیاوران حروف الفبای فارسی را آموزش می بینند. نیاورانی های پیش دبستان  حرف «ای» را  با نقاشی و نمایش خلاق یاد گرفتند.

جلسه فوتبالی نیاورانی ها

نیاورانی ها، روز یکشنبه ۴ دی ماه، در جلسه آنلاین شورای دانش آموزان مدرسه، در بستر الوکام با موضوع فوتبال شرکت کردند.
در این جلسه درباره کلاس های آنلاین و شرایط مدرسه تشکیل شد. تیم فوتبال دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی _ واحد نیاوران برای شرکت در مسابقه فوتبال منطقه تمرین می کنند. نیاورانی ها، روز یکشنبه ۴ دی ماه، در جلسه آنلاین شورای دانش آموزان مدرسه، در بستر الوکام با موضوع فوتبال شرکت کردند.

دورهمی اولی ها و دومی ها

دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان نیاوارن، روز جمعه ۲ دی ماه، به اقیانوس پارک  رفتند.هدف از این دورهمی جمعه ای شاد برای دانش آموزان و آشنایی با حیوانات دریای برای آنها بود.

اخبار پیشنهادی