دیدار اولیا با آموزگاران واحد تهرانپارس

آموزگاران دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در جلسات آنلاین، با اولیا دانش آموزان دیدار می کنند.

این جلسات از ۵ اسفند آغاز شده و تا شنبه ۹ اسفند ادامه دارد. در این جلسات، «نجمه امرالهی» مدیر واحد تهرانپارس، مشکلات آموزش مجازی را بررسی کرده و از کادر مدرسه و دبیران برای زحمات پشت صحنه کلاس های مجازی، قدردانی می کند.

مهم ترین نکته ای که امرالهی در این جلسات درباره آن صحبت می کند، تلاش کادر اجرایی و دبیران واحد تهرانپارس، برای بهبود روند کلاس های مجازی است. او در این باره می گوید: «برای این که کلاس های آنلاین با نظم و به دور از اضطراب برگزار شود، کادر اجرایی مدرسه همیشه در تلاش و تیم پشتیبانی مدرسه همیشه در حال پیگیری هستند.»

والدین دانش آموزان به نقد و پیشنهاد در این جلسات پرداختند و از مشکلات فرزندانشان صحبت کردند. آموزگاران واحد تهرانپارس، گزارشی از عملکرد و اهداف آموزشی‌شان، برای اولیا آماده کرده و در جلسات آنلاین مطرح کردند. آن ها همچنین روند موفقیت دانش آموزان را در آزمون ها بررسی کردند.

مهم ترین نکته ای که آموزگاران در این جلسات روی آن تاکید داشتند، حضور به موقع دانش آموزان در کلاس درس بود. آن ها از والدین درخواست کردند که بر حضور به موقع فرزندشان در کلاس درس، نظارت داشته باشند. در پایان این جلسات، دبیران مباحثی از درس ها را برای والدین بازگو کردند.

اخبار پیشنهادی