همزمان با سنجش مهارتی متقاضیان و بازدید از نمایشگاه دست سازه ها

دومین جلسه توجیهی ثبت نام واحد تهرانپارس برگزار شد

دومین جلسه توجیهی ثبت نام و سنجش مهارتی در دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ماه برگزار شد. متقاضیان ثبت نام در در واحد تهرانپارس، در این جلسه با مهمترین برنامه های مدرسه آشنا شدند.

در ابتدای این جلسه توجیهی، «نجمه امرالهی» مدیر واحد تهرانپارس در جلسه ای با حضور اولیاء، درباره مهمترین رویکردهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی مدرسه صحبت کرد. تشریح فعالیت های مدرسه در سال تحصیلی و پاسخ به پرسش های اولیاء، از موضوعات این جلسه بود.

همزمان با برگزاری جلسه مدیر مدرسه و اولیاء، دانش آموزان متقاضی ثبت نام در واحد تهرانپارس در ۴ ایستگاه، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

سنجش حرکتی برای ارزیابی آمادگی جسمانی، سنجش زبانی و کلامی جهت بررسی قدرت بیان، سنجش آموزشی و سنجش شناختی برای مشخص شدن حافظه، توجه و تمرکز دانش آموزان، از جمله برنامه های واحد تهرانپارس برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام بود.

در بخش دیگری از این جلسه، متقاضیان ثبت نام در مدرسه از نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس، بازدید کردند.

اولین جلسه توجیهی ثبت نام در دبستان واحد تهرانپارس، ۹ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود.

اخبار پیشنهادی