پیشنهادات گلستانی ها در شروع سال تحصیلی

دوست داریم مهارت یاد بگیریم

دانش آموزان واحد گلستان با شروع سال تحصیلی فقط به آموختن فکر می کنند؛ هم درس، هم ورزش و هم مهارت های مختلف. این موضوع را، چند نفر از آن ها در گفتگو با وب سایت «مجتمع علامه طباطبایی» بیان می کنند. ارشیا سوییزی از پایه نهم اعتقاد دارد اولویت مدرسه باید فقط درس باشد: «به نظر من مدرسه خوب باید از نظر آموزشی قوی باشد و دبیران خوبی داشته باشد. بعد از آن به مسائل تفریحی و ورزش توجه کنند. برای خود من ورود به پاییز بعد از سه ماه تفریح، سخت بود ولی آمده ام اینجا که خوب درس بخوانم.»

توجه به ورزش، موضوعی است که محمد صدرا امانی از پایه هفتم بر آن تاکید می کند: «همه دانش آموزان مدرسه ورزش را دوست دارند. بنابراین آموزش حرفه ای رشته های ورزشی هم باید در برنامه های مدرسه باشد. اگر مدرسه فقط متکی به درس باشد، بچه ها خسته می شوند و انگیزه شان را از دست می دهند.»

مهارت آموزشی، ویژگی دیگری است که از نظر آریا ریحانی از پایه نهم، حتی از درس هم مهمتر است: «مدرسه خوب یعنی جایی که جدا از درس و برنامه های فرهنگی، مهارت آموزشی هم مورد توجه قرار می گیرد. یکی از راه های که می توان با آن آینده مان تضمین شود، آموختن مهارت هایی مثل کسب و کار، فروش و مارکتینگ است. دوست دارم این موضوعات هم در مدرسه آموزش داده شود.»

چه ویژگی هایی باید در واحد گلستان تقویت شود تا آموزش در آن بهتر صورت بگیرد؟ جواب این سوال را میرماهان موسوی از پایه هشتم اینطور پاسخ می دهد: «به نظر من در یک مدرسه خوب دبیران نباید از تکرار آموزش مطالب ناراحت شوند و دانش آموزان را درک کنند. این ویژگی سال گذشته در بیشتر معلمان مدرسه مان بود. امسال هم همینطور است و دبیران از سوالات فراوان بچه ها خسته نمی شوند.»

اخبار پیشنهادی