دهمی های واحد پاسداران؛ از امتحانات هفتگی تا برگزاری جلسات مشاوره حضوری

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در اولین ماه شروع رسمی سال تحصیلی، در برنامه های آموزشی متنوعی شرکت می کنند. یکی از این برنامه های آموزشی، امتحانات هفتگی است.

«محسن بابایی» مشاور پایه دهمی های واحد پاسداران در این باره می گوید: «یکی از راه های ثابت کردن مفاهیم آموزشی، در کنار دیگر عوامل بالا بردن و ثبات یادگیری، برگزاری امتحانات مختلف است. برای دانش آموزان دهم از ۳ مهر، روزهای شنبه امتحان تستی و دوشنبه  امتحان تشریحی را برنامه ریزی کردیم تا هم برای امتحانات آماده شوند و هم کار با آزمون تستی را یاد بگیرند.»

در کنار آزمون های هفتگی، دهمی ها در گروه های ۴ نفره برای مشاوره به مدرسه می آیند؛ بابایی می گوید: «مشاوره های تحصیلی گروهی ما، از ۱۸ تا ۲۵ مهر، در تعداد محدود و داخل حیاط مدرسه برگزار شد. موضوع این مشاوره ها برنامه ریزی درسی دانش آموزان، ساعت مطالعاتی در هفته، اهمیت درس های مختلف و زمان ویژه هر درس بود.»

اخبار پیشنهادی