دهمی‌ها و یازدهمی‌های پاسداران در پایگاه تابستانی

پایگاه تابستانی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی– واحد پاسداران در حال برگزاری است و دانش آموزان در کنار تفریح و ورزش، در کلاس های المپیاد نیز شرکت می کنند.

پایگاه تابستانی پایه دهم از یکشنبه ۲۵ تیر ماه آغاز شده و به مدت ۶ هفته ادامه دارد.  برای دانش آموزان پایه دهم گروه ریاضی در طول ۶ هفته، ۳۰ جلسه المپیاد در گروه های ریاضی و کامپیوتر، فیزیک و نجوم و شیمی برگزار می شود. برای دانش آموزان گروه تجربی نیز در این مدت ۲۴ جلسه المپیاد در گروه های زیست و شیمی برگزار می شود.

روز پنجشنبه ۲ شهریور آزمون پایانی پایگاه تابستانی به صورت مشترک بین تمام مدارس دوره دوم علامه طباطبایی برگزار می شود.

پایگاه تابستانی یازدهمی ها

پایگاه تابستانی پایه یازدهم از تاریخ ۱۸ تیر آغاز شده و به مدت ۸ هفته ادامه دارد.

برای دانش آموزان پایه یازدهم گروه ریاضی، ۲۴ جلسه المپیاد در گروه ریاضی و کامپیوتر برگزار می شود. برای دانش آموزان گروه تجربی نیز ۱۶ جلسه المپیاد در گروه شیمی برگزار می شود.

آزمون پایانی پایگاه تابستانی به صورت مشترک بین تمام مدارس دوره دوم علامه طباطبایی در تاریخ ۹ شهریور برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی