دغدغه های اولیا را به مدرسه منتقل می کردیم

اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در چهار جلسه موضوعات مختلف مدرسه را بررسی کردند. این جلسات به صورت حضوری و درباره موضوعاتی مانند جشن های مناسبتی، برنامه های نوروزی، جشنواره ها، جشن تکلیف و آموزش آنلاین دانش آموزان برگزار شد.

«بهاره رشیدی» یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان واحد تهرانپارس، درباره برنامه های انجمن در سال تحصیلی که گذشت می گوید: «در سال تحصیلی گذشته هم اولیا و هم دانش آموزان فضای آموزشی جدید را نمی شناختند، بنابراین دغدغه های اولیا که در جلسات مطرح شد، درباره موضوعات مرتبط با آموزش آنلاین بود. از طرف دیگر، ما برنامه های مناسبتی و جشن هایی که قرار بود از طرف مدرسه برگزار شود را با اولیا درمیان می گذاشتیم و نظراتشان را جویا می شدیم.»

به گفته این عضو انجمن اولیا و مربیان واحد تهرانپارس، ارتباط اولیا با انجمن، امسال کمتر از سال های قبل بود: «در سال هایی که مدرسه حضوری بود، اولیا دغدغه ها و نظراتشان را به اعضای انجمن منتقل می کردند تا از این مسیر صحبت هایشان در جلسات با مدیر و کادر اجرایی مطرح شود. اما در سال تحصیلی گذشته که کلاس ها آنلاین بود، خانواده ها ترجیح می دادند صحبت هایشان را در فضای مجازی و به صورت مستقیم به مدرسه بیان کنند.»

جایگاه انجمن در مدرسه

نظرات و پیشنهادات اعضای انجمن اولیا و مربیان دبستان واحد تهرانپارس، بر تصمیم گیری ها و فعالیت های این واحد چقدر تاثیر دارد؟ رشیدی می گوید: «برای انجام فعالیت ها و تصمیم گیری های جدید، مدیر دبستان نظرات ما را می پرسید و می توانستیم پیشنهادات مان را برای بهبود روند فعالیت ها، به ایشان ارائه کنیم. از طرفی، اعضای انجمن اولیا و مربیان واحد تهرانپارس، با والدین دانش آموزان هم در ارتباط بودند و نظرات، پیشنهادات و انتقادات آن ها را به مدیر دبستان ارائه می دادند. نحوه همکاری خوب مدیر دبستان با اعضای انجمن باعث شد که بتوانیم درباره همه دغدغه ها و برنامه ها در جلسات انجمن صحبت کنیم.»

اخبار پیشنهادی