در هفته ای که گذشت چه برنامه هایی برای علامه ای ها منتشر شد؟

دانش آموزان مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در اولین هفته مرداد، با شغل جراح ارتوپد آشنا شدند؛ صحبت های یکی از اعضای انجمن واحد گلستان را درباره فرآیند فعالیت های انجمن در این واحد شنیدند؛ قسمت یازدهم کافه علم درباره موتورهای جست و جو را دیدند؛ نحوه ساخت آتشفشان آبی را در هشتمین قسمت از برنامه ۱۰۱ آزمایش علمی یاد گرفتند و در پایان هفته هم با معمای ۱۲ آشنا شدند. لینک آپارات و یوتیوب  این برنامه ها را در ادامه می بینید.

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم معرفی مشاغل، جراح ارتوپد:

https://youtu.be/LMRGuXF6Gd0

 لینک آپارات معرفی مشاغل، جراح ارتوپد:

https://www.aparat.com/v/m8oSX/

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد گلستان:

https://youtu.be/UiW_HH9Pylk

لینک آپارات گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد گلستان:

https://www.aparat.com/v/xa1bk/

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم کافه علم با موضوع موتور جست و جو:

https://youtu.be/41FJJDyGItY

لینک آپارات کافه علم با موضوع موتور جست و جو:

https://www.aparat.com/v/ygAVm/

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم آزمایش ساخت آتشفشان آبی:

https://youtu.be/g4E_PNgh17k

لینک آپارات آزمایش ساخت آتشفشان آبی:

https://www.aparat.com/v/W1bex

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم معمای شماره ۱۲ :

https://youtu.be/EIzJTnWifN8

لینک آپارات معمای شماره ۱۲:

https://www.aparat.com/v/FWtKc

اخبار پیشنهادی