در جلسه شورای دانش آموزی چه گذشت؟

جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی در ماه بهمن، با حضور اعضاء شورا در کتابخانه مدرسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد شریعتی، ارائه گزارش اردوی زیارتی مشهد مقدس توسط آقای یالویی و بررسی برنامه های دهه بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از جمله دستورات جلسه شورای دانش آموزی مدرسه بود. در این جلسه، اعضاء دیدگاه های خود را درباره مسائل مدنظرشان مطرح کردند و درباره تعیین کارگروه های دانش آموزی تصمیم گیری شد.  

شورای های دانش آموزی با در ابتدای هر سال با برگزاری انتخابات و رای دانش آموزان انتخاب می شوند تا ضمن مشارکت در اجرای برنامه های مدرسه، ایده های خود را برای اداره بهتر مدرسه به تصمیم سازان ارائه نمایند. مشارکت فعال دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی- واحد شریعتی در برنامه ها از آثار برگزاری منظم جلسات شورای دانش آموزی است.

اخبار پیشنهادی