در آموزش آنلاین با تجربه تر از سال قبل هستیم

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ هم آنلاین درس می خوانند، اما این بار با تجربه بیشتر در آموزش آنلاین. «با کمک هم شرایط سخت آموزش آنلاین را پشت سر گذاشتیم و تجربه های سال تحصیلی گذشته توانست در برنامه ریزی امسال به ما کمک کند.» این جمله بخشی از صحبت های «نجمه امرالهی» مدیر پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در مصاحبه با سایت علامه طباطبایی است.

خانم امرالهی، سال تحصیلی جدید با سال گذشته برای شما چه تفاوتی دارد؟

برنامه های واحد تهرانپارس در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ جامع تر و کامل تر از سال تحصیلی گذشته است. شروع کرونا موقعیت جدیدی برای ما به وجود آورد که در آن بی تجربه بودیم، اما با کمک همکاران مان توانستیم از آن شرایط سخت عبور کنیم. در آموزش آنلاین و تولید محتوای آفلاین رشد کردیم و در برنامه ریزی هایمان هم از تجربه سال گذشته به خوبی استفاده کردیم. برای اینکه فعالیت های سال قبل مان را هم ارزیابی کرده و از نتایج آن در برنامه های جدید استفاده کنیم، فرم های نظرسنجی برای اولیا ارسال کردیم. همچنین برای اطلاع از وضعیت دانش آموزان، در طول سال تحصیلی گذشته در سه مرحله با اولیا تماس تلفنی برقرار کردیم.

تهرانپارسی ها در سال تحصیلی جدید چه برنامه های آموزشی خواهند داشت؟

یکی از مهمترین برنامه های واحد تهرانپارس در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ توسعه فردی بچه ها و کشف هوش و استعداد تحصیلی دانش آموزان است. برای رسیدن به این اهداف، برنامه هایی متنوعی داریم. تعریف آزمون هایی استاندارد در مورد هوش، برنامه ریزی چالش هایی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی برای دانش آموزان و تقویت روحیه کاوشگری در بچه ها، از دیگر برنامه های آموزشی واحد تهرانپارس است.

در سال تحصیلی جدید چه برنامه های فرهنگی در مدرسه اجرا خواهد شد؟

چون در سال تحصیلی جدید هم آموزش به صورت مجازی انجام می شود، برنامه های فرهنگی مدرسه در قالب چالش های دانش آموزی، جشنواره و مسابقه برگزار می شود. هدف از شرکت دانش آموزان در این مسابقات و جشنواره ها  ایجاد «حال خوب» در بچه ها است.

خانم امرالهی، اولیا در روند آموزش آنلاین چه نقشی دارند؟

همه ما – هم کادر اجرایی مدرسه و هم والدین بچه ها – در ابتدا با آموزش مجازی بیگانه بودیم اما تجربیات یکسال گذشته کمک کرد تا از بسیاری مسائل عبور کنیم. یکی از برنامه های ما، برگزاری کارگاه هایی آموزشی برای اولیا بود. در این کارگاه ها به والدین آموزش دادیم چطور با فرزندان‌شان در این دوران همراه باشند. ما نیاز نداریم که اولیا در مسائل آموزشی دانش آموزان دخالت کنند، بلکه انتظار داریم پدر و مادرها بر آموزش، نظارت کنند.

از اولین روز مدرسه خاطره ای دارید؟
اولین روز مدرسه وقتی با والدینم خداحافظی کردم و وارد حیاط مدرسه شدم نگران بودم. نگاهم به خانم ناظم افتاد که با ظاهری عصبانی و یک خط کش خیلی بلند چوبی کنار در ایستاده؛ استرس و اضطرابم بیشتر شد و حال بدی داشتم. نگاهم به حیاط مدرسه بود و امید داشتم که یک چهره آشنا ببینم.
 در همان لحظه یکی از معلم ها را دیدم که شباهت زیادی به دختر عموی من داشت و با لبخندش آرام شدم. آن روز را با فکر کردن به خانم معلم مهربان سپری کردم و روز های دیگر برایم راحت تر می گذشت.
زمانی که مدیر مدرسه شدم، حال همه ی دانش آموزانی که برای اولین بار به مدرسه آمدند را درک می‌کردم و همیشه سعی کردم شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان با شادی و نشاط همراه باشد تا اضطراب و حالی که خودم داشتم را تجربه نکنند.

اخبار پیشنهادی