دبستانی های واحد پاسداران در تعطیلات چه برنامه هایی می توانند انجام دهند؟

دانش آموزان دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران در تعطیلات مدارس به دلیل آلودگی هوا می توانند فعالیت های آموزشی مختلفی در خانه انجام دهند. «سارا علی محمدی» آموزگار علوم و ریاضی پایه چهارم تا ششم واحد پاسداران درباره این برنامه ها می گوید: «ساخت کاردستی در درس های علوم و ریاضی اولین برنامه ای است که بچه ها می توانند در این روزها انجام دهند. ساخت این کاردستی ها هم مهارت دست ورزی دانش آموزان را تقویت می کند و هم باعث می شود که مباحث مختلف علوم و ریاضی را راحت تر یاد بگیرند. این فعالیت ها همچنین مطالب قبلی را هم که بچه ها در کلاس یاد گرفته اند تثبیت می کند. کاردستی ها باید ساده و بر اساس توضیحات کتاب درسی باشند.»

به گفته آموزگار واحد پاسداران، تحقیق می تواند برنامه دیگر دانش آموزان در روزهای تعطیل باشد: «انجام تحقیقات مرتبط با درس های مختلف دومین کاری است که دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران می توانند در روزهایی که مدرسه به علت آلودگی تعطیل است انجام دهند. این تحقیقات می تواند با مراجعه به کتاب های درسی و غیر درسی و سایت های علمی و با نظارت والدین انجام شود.»

طراحی سوال از کتاب سومین برنامه دانش آموزان است. علی محمدی می گوید: «سومین برنامه ای که دانش آموزان می توانند در این روزها انجام دهند طراحی سوال از درس ریاضی و حل آن ها است. این کار باعث می شود نقاط ضعف و وقت آن ها در هر فصل مشخص شود.»

حل کاربرگ های درسی بخش دیگری از برنامه های دانش آموزان در روزهای تعطیلی به دلیل آلودگی هوا است. در این کاربرگ ها تمرینات متنوعی وجود دارد که بچه ها می توانند آن ها را حل کنند و به مدرسه بیاورند.

اخبار پیشنهادی