دانش آموزان واحد شریعتی چطور در امتحان ورزش شرکت می کنند؟

امتحان ورزش دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی به صورت آفلاین برگزار می شود. دانش آموزان می بایست فعالیت های خواسته شده را انجام دهند و فیلم آن را برای معلم ورزش مدرسه ارسال کنند.

شنا، دراز و نشست و پرش جفت زیگزاگ، آزمون هایی است که برای ارزشیابی درس ورزش دانش آموزان واحد شریعتی در نیمسال اول تحصیلی در نظر گرفته شده است. نحوه اجرای این حرکات ورزشی در قالب کلیپ آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. همچنین برای دانش آموزانی که آمادگی جسمانی پایین تری دارند، حرکات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

حجم مناسب برای کلیپ های ارسالی از طرف دانش آموزان حداکثر ۵ مگابایت در نظر گرفته شده است. همچنین حرکات هر سه آزمون می بایست در قالب یک فایل ارسال شود.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی باید فایل های ضبط شده از حرکات ورزشی شان را ۲۰ دی ماه ساعت ۱۱ الی ۱۳ ارسال کنند.

اخبار پیشنهادی