دانش آموزان واحد شریعتی به مدرسه بازگشتند

نیمسال تابستان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برای دوره پیش دانشگاهی روز شنبه ۱۷ تیر و نیمسال تابستانی پایه یازدهم از امروز، ۱۸ تیر، در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی آغاز شد.

در ابتدای نیم سال تحصیلی تابستان، لواسانی مدیر واحد شریعتی و همچنین مشاوران و معاونان مدسه به ارایه مهمترین برنامه های آموزشی، انضباطی و فرهنگی مدرسه پرداختند.

گفتنی است کلاس های پایه دهم نیز از روز یکشنبه ۲۵  تیر آغاز خواهد شد. دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم علاوه بر کلاس های درسی، در روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته در برنامه های تفریحی، ورزشی و اردوهای پیش بینی شده شرکت می کنند.

اخبار پیشنهادی