دانش آموزان برتر واحد پاسداران معرفی شدند

دانش آموزان برتر دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران تقدیر شدند.

همزمان با پایان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و شروع امتحانات خرداد ماه از دانش آموزان برتر در دبیرستان دوه دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی این مدرسه قبل از اهدای جوایز حمیدرضا خردمند؛ مدیر مدرسه، به صحبت پرداخت. صحبت‌های  او با زمینه‌های پیشرفت تحصیلی و قدردانی از زحمات دانش آموزان برای پیشرفت شروع شد. او اضافه کرد: « امتحانات نوبت دوم خردادماه آغاز می‌شود. با مطالعه عمیقتر و هماهنگی بیشتر با مشاوران تحصیلی آمادگی بیشتر و نتیجه مطلوب تری بدست آورید.»

در ادامه مراسم از  دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی داشتند،رتبه های برتر آزمون جامع، رتبه های برتر المپیاد، رتبه های برتر ورزشی در سطح مجتمع، منظقه و کشوری و رتبه های برتر مسابقات فرهنگی، هنری و قرآنی در سطح مجتمع، منطقه استان و کشوری  تقدیر و هدایای نفیسی اهدا شد.

اخبار پیشنهادی