خشمک به میان بچه ها آمد

دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی- واحد نیاوران در کلاس های مهارت زندگی، کنترل خشم را آموختند. به گزارش روابط عمومی واحد نیاوران، کودکان علامه ای در کلاس های مهارت زندگی برای آشنایی با احساس عصبانیت، از موجودی خیالی به نام «خشمک» استفاده می کنند. خشمک یک کاردستی است که با نمایش برای دانش آموزان نقش بازی می کند. این موجود خیالی فقط از عصبانیت انسان‌ها تغذیه می‌کند و همین تغذیه کردن او را در برابر کودکان قوی تر می‌کند.

بر اساس این گزارش، مراحل عصبانیت خشمک، سه مرحله دارد.  در مرحله اول کمی عصبانی است و غر می‌زند، مرحله بعدی از شدت عصبانیت برافروخته می شود و آسیب زننده است و در نهایت خطرناک می شود. کودک در کلاس مهارت های زندگی، ماموریت مهمی برعهده دارد. او باید مانند یک کارآگاه، ذره‌ بین به دست گیرد و خشمک خود را (مسائلی که باعث عصبانیتش می شود) پیدا کند. به این منظور از دانش‌آموزان خواسته شد تا آخرین باری که خشمک خودشان را تقویت کردند به تصویر بکشند و برای دوستان خود توضیح دهند. در پایان کلاس مهارت های زندگی، از دانش‌آموزان خواسته شد که سعی کنند خودشان رییس خشمک باشند و خشمشان را کنترل کنند و اجازه ندهند که خشمک رئیسشان شود.

اخبار پیشنهادی