خشمتان را با دایناسور کنترل کنید!

کنترل عصبانیت با نقل داستان و اجرای بازی به دانش آموزان علامه ای آموزش داده شد

کنترل عصبانیت با نقل داستان و اجرای بازی، این هفته به دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی- واحد نیاوران آموزش داده شد.

معلم سر کلاس درس رفت و این داستان را تعریف کرد: «دایناسوری وارد جنگل می شود و با بقیه حیوانات دوست می شود. همه دوستانش دایناسور را خیلی دوست داشتند اما دایناسور سر مسائل کوچک عصبانی می‌شد و از دهانش آتش خارج می‌شد. درآخر یکی ازحیوانات دایناسور را پیش بز دانا برد. بز دانا به دایناسور و دوستانش پیشنهادی داد. او از دوستان دایناسور خواست تا هر وقت دایناسور خواست عصبانی شود به او یادآوری کنند که آتش از زبانش خارج خواهد شد و آنها از کنارش دور خواهند شد.»

پس از شنیدن داستان، دانش‌آموزان عروسک‌های مقوایی ساختند ونمایشی را بر اساس داستان اجرا کردند. آنها کنترل خشم را با بازی آموختند.

اخبار پیشنهادی