خاموش کردن آتش با گاز CO2

سومین قسمت از مجموعه برنامه «۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده» به شما آموزش می دهد که یک ترکیب شیمیایی چگونه می تواند باعث خاموش شدن آتش بشود. این آزمایش از کتابی به همین نام از انتشارات هفت و نیم انتخاب شده است.

لینک قسمت سوم در آپارات:

https://www.aparat.com/v/jkaeW

لینک قست دوم در یوتیوب:

https://www.youtube.com/watch?v=5PALqJ5B0l0

اخبار پیشنهادی