جمع بندی دروس با آزمون های «نان شب»

دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در آزمون های شبانه با عنوان «نان شب» شرکت می کنند. این آزمون ها هر شب، به صورت مبحثی برگزار می شود. «علیرضا اعتمادی» مسئول آموزش واحد شریعتی درباره جزییات برنامه «نان شب» می گوید: «کنکوری های واحد شریعتی متناسب با مطالعات هر روز، در آزمون شبانه شرکت می کنند. سوالات این آزمون ها به صورت تستی و توسط دبیران مدرسه طراحی می شود. پایه دوازدهمی ها هر شب در یک یا دو درس، به ۱۰ تا ۲۰ سوال پاسخ می دهند.»

اولویت، جمع بندی پایه یازدهم است

کلاس های درسی دانش آموزان پایه دوازدهم واحد شریعتی تا ۲۷ اسفند ادامه دارد. به گفته اعتمادی، اولویت تا قبل از پایان سال مرور و جمع بندی مطالب پایه یازدهم است: «تا قبل از تعطیلات نوروز، کتاب های دوازدهم را تا جایی که بتوانیم تدریس می کنیم. ولی در اسفندماه، اولویت آموزشی پایه دوازدهمی ها، مرور و جمع بندی درس های پایه یازدهم است. آزمون های شبانه هم با توجه به مطلب تدریس شده در هر درس، می تواند به پایه یازدهم یا دوازدهم مربوط باشد.»

به گفته مسئول آموزش واحد شریعتی، بخشی از تدریس کتاب های پایه دوازدهم بعد از نوروز انجام می شود تا دانش آموزان با آمادگی بیشتری در امتحانات نیمسال دوم تحصیلی شان شرکت کنند.

اخبار پیشنهادی