شرکت کنکوری های واحد شریعتی در اردوی مطالعاتی

دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از شنبه ۳ دی در اردوی مطالعاتی مدرسه شرکت می کنند. موضوع اردوی مطالعاتی جمع بندی درس های پایه های دهم، یازدهم و نیمه اول پایه دوازدهم است. این اردو تا پایان دی ماه ادامه دارد.

«محمدرضا سجادی» مشاور دوازدهمی های واحد شریعتی درباره اردوی مطالعاتی دی ماه دانش آموزان می گوید: «کنکوری های واحد شریعتی از شنبه ۳ دی ماه در اردوی مطالعاتی شرکت می کنند. این اردوی مطالعاتی هر روز از ۸ صبح الی ۱۹ با سه برنامه پیش می رود. حل سوالات تشریحی مباحث پایه دوازدهم برای دانش آموزان نیازمند تلاش بیشتر، حل سوالات تستی و تشریحی پایه دوازدهم برای دانش آموزان متوسط و حل سوالات تستی و تشریحی پایه دوازدهم به همراه حل سوالات تستی پایه دهم ویژه دانش آموزان برتر، سه بخش اردوی مطالعاتی دی ماه را تشکیل می دهند.»

برگزاری چنین اردوهای مطالعاتی چه تاثیری در فرآیند آماده سازی دوازدهمی ها برای کنکور دارد؟ مشاور کنکوری های واحد شریعتی می گوید: «اردوهای مطالعاتی در واحد شریعتی نقش مهمی در آمادگی آموزشی دانش آموزان پایه دوازدهم دارد. کنکوری های مدرسه ما از ابتدای سال تحصیلی در اردوهای آموزشی مختلفی شرکت می کنند؛ اردوی مطالعاتی، اردوی جمع بندی، اردوی رفع اشکال و پانسیون ها مطالعاتی، از جمله برنامه های مدرسه ای دانش آموزان برای مطالعه است. مطالعه و تست زنی بر اساس برنامه های از پیش مشخص شده توسط مشاوران، رفع اشکال با حضور رتبه های برتر کنکور سال های گذشته واحد شریعتی و حل نمونه سوالات کنکور توسط دبیران کارآزموده و مجرب، در اردوهای مطالعاتی دانش آموزان واحد شریعتی انجام می شود. مجموع این برنامه ها دانش آموزانمان را برای حضور موفقیت آمیز در کنکور آماده می کند.»

اخبار پیشنهادی