جلسه حضوری مدیر با خانواده ها در واحد نیاوران

در ماه شهریور جلسات متعددی با حضور دبیران، کارکنان و مدیریت جدید پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران برگزار شد.

«علی اصغر معینی» مدیر واحد نیاوران در مورد جلسات برگزار شده به خبرنگار سایت مجتمع فرهنگی، آموشی علامه طباطبایی  گفت: «در شهریور ماه جلسات زیادی با حضور دبیران و کادر اجرایی داشتیم که موضوع آنها تنظیم برنامه های سال تحصیلی آینده بوده است. از مهمترین موضوعاتی که در جلسات مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد زمان و نحوه برگزاری جشن شکوفه ها، جشن آغاز سال تحصیلی و اردوی بازدید از ایستگاه آتش نشانی بود. در این جلسه ها در مورد چگونگی برگزاری جلسات با اولیا و جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان هم بحث شد.»

یکی از این جلسه ها، جلسه کادر مدرسه و مدیر جدید پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران بود. در این جلسه ضمن معرفی کادر اجرایی و آموزشی مدرسه، مدیر واحد نیاوران در مورد اهداف و رویکردهای مدرسه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ صحبت کرد. او همچنین نکاتی درباره نحوه برخورد با دانش آموزان، شناخت و اهمیت دادن به تفاوت فردی دانش آموزان، لزوم مطالعه کادر مدرسه در حوزه علوم انسانی و ارتباط موثر با خانواده ها ارائه کرد. معینی در ادامه توضیحاتی در باب ارزشیابی توصیفی و موارد انضباطی داد.

در روزهای باقیمانده تا شروع سال تحصیلی نیز جلساتی با حضور اولیا دانش آموزان هر کلاس و مدیر مدرسه با موضوع معرفی و تبیین برنامه های مدرسه و سوال و جواب برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی