جلسه توجیهی ثبت نام در واحد نیاوران برگزار شد

اولین جلسه توجیهی ثبت نام در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران روز پنج شنبه ۱۷ بهمن برگزار شد.

در این جلسه توجیهی اولیای متقاضی ثبت نام در پایه پیش دبستان و پایه اول به همراه فرزندشان حضور داشتند.

علی اصغر معینی، مدیر واحد نیاوران سخنران این جلسه، به خبرنگار سایت مجتمع علامه طباطبایی گفت: «در این جلسه ابتدا در مورد سیاستها و اهداف کلی مجتمع در مقطع دبستان نکاتی گفته شد. سپس برنامه های کلی مدرسه، فوق برنامه ها و دیگر موضوعات مانند سفارش ناهار در مدرسه به تفصیل توضیح داده شد.»

وی افزود: «با خانواده ها در مورد نگاه تربیتی هم صحبت کردم. در مورد این که آنها با چه رویکردی بعد از شش یا هفت سال فرزندشان را به مدرسه می فرستند. آیا نگاه مکمل و حامی دارند یا قصد دارند تحصیل را فقط به مدرسه بسپارند و فرزندشان را رها کنند. در این بخش یک فیلم آموزشی در مورد ورود کودکان به مدرسه نیز پخش شد.» پس از اتمام صحبتهای مدیر مدرسه، متقاضیان از قسمتهای مختلف مدرسه بازدید کردند.

در طول برگزاری جلسه کودکان به دسته های مختلف تقسیم شدند و بازی های گروهی انجام دادند. طی انجام این بازی ها ارزیابی از آنها صورت گرفت. پس از برگزاری جلسه توجیهی روند ثبت نام متقاضیان ادامه می یابد و مراحل بعدی به اطلاع آنها خواهد رسید.

* برگزاری جلسات توجیهی ثبت نام سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی از ۴ بهمن آغاز شده است. ثبت نام آزمون ورودی مدارس علامه طباطبایی برای مقطع دبیرستان دوره دوم همچنان ادامه دارد. 

اخبار پیشنهادی