توصیه های مهم آموزشی،یک هفته مانده به آزمون ورودی

معاون آموزشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، یک هفته مانده به آزمون ورودی پایه هفتم، از دانش آموزان خواست به نمره منفی آزمون توجه کنند.

آزمون ورودی پایه هفتم، پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری در واحدهای مختلف مجتمع علامه طباطبایی برگزار می شود. علیرضا حقگو درباره منابع سوالات این آزمون گفت: «سوالات از موضوعات کتب ریاضی و علوم سال ششم و با نگاهی به آزمون ورودی سال‌های گذشته طراحی می شود.» وی سطح آزمون را بالا توصیف کرد و از دانش آموزان خواست تا با آمادگی کامل در امتحان شرکت کنند: «دانش آموزان باید حواسشان به نمره منفی آزمون باشد و با دقت بالا به سوالات پاسخ دهند.» حقگو با اشاره به کلاس های آمادگی آزمون ورودی تصریح کرد: «در کلاس‌های آمادگی آزمون ورود، سوالات آزمون های گذشته حل شده است. بر همین اساس برخی مباحث که برای دانش آموزان مبهم بوده تشریح شده است اما این بدان معنا نیست که دانش آموزانی که در این کلاس‌ها شرکت نکرده اند نمی توانند در آزمون موفق باشند.»

معاون آموزشی مجتمع علامه طباطبایی درباره نحوه گزینش دانش آموزان پس از برگزاری آزمون ورودی نیز گفت: «پس از کسب امتیاز لازم در آزمون ورودی، داوطلبین به مصاحبه دعوت می شوند. این مصاحبه با توجه به اولویت هایی که از قبل انتخاب شده در واحدی که پذیرفته شده اند،  انجام می شود.» وی به دانش آموزان توصیه کرد تا در انتخاب واحد مورد نظر خود به عوامل «بعد مسافت»را در نظر بگیرند: «داوطلبین، واحد آموزشی را انتخاب کنند که فاصله کمتری با محل زندگی آن‌ها داشته باشد. چرا که همه دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی ساختار هماهنگ آموزشی دارند و معلم‌های مشترکی در این مدارس تدریس می کنند.» حقگو تاکید کرد: «اولیاء دانش آموزان به مباحثی که درباره تفاوت واحد‌های مختلف آموزشی مطرح می شود توجه نکنند. ساختار آموزشی مدارس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی هماهنگ است.»

اخبار پیشنهادی