رویکردها و اهداف مدارس متوسطه دوره دوم علامه طباطبایی

تفکر جمعی؛ ارتقاء کیفیت آموزشی

نهاد مدرسه، مانند موجودی زنده است. پویایی لازم دارد و این پویایی، اقتضائات خود را دارد. از مهمترین اقتضائاتش هم، «تفکر و حرکت جمعی» است. در مدارس دوره دوم علامه طباطبایی، تلاش می کنیم با نگرشی نو، این موارد را شناسایی و به روز کنیم و با ترسیم اهدافی درست، نقص های گذشته را برطرف نماییم. آنگاه، حرکت های نو و مورد نیاز این موجود زنده را در حوزه های آموزشی، پرورشی، علمی، اخلاقی و … تدوین کنیم.

از مهمترین اهداف و رویکردهای مدارس دوره دوم علامه طباطبایی در واحدهای شریعتی و فرمانیه، ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی در ابعاد مختلف است. ظرفیت سازی و ایجاد زمینه برای پرورش خلاقیت و نوآوری بین دانش آموزان از دیگر رویکردهای مدارس ما است. افزایش مشارکت دانش آموزان، دبیران و اولیا به همراه ایجاد بستری برای رشد روحیه مسئولیت پذیری جزو اهداف تعریف شده مدارس دوره دوم علامه طباطبایی است.

هدایت دانش آموزان در مسیر پژوهشگری و تحقیق و ایجاد زمینه مناسب برای پرورش خلاقیت و نوآوری برایمان مهم است. تقویت تفکر و باور به اینکه امروزمان باید بهتر از دیروز و فردایمان بهتر از امروز باشد نیز، به همچنین. معتقدیم مدرسه، هم یک نهاد یاد دهنده است، هم یک سازمان یادگیرنده. سازمانی که در آن دانش آموز و معلم محور فعالیت ها هستند. برای تحقق اهداف و رویکردهای مورد اشاره و داشتن مدرسه ای کم نقص، هر کلاس مانند یک مدرسه و هر معلم، چونان یک مدیر عمل می کند. هر دانش آموز یک محقق است و اولیا نیز همراهانی دانا هستند. مدیر مدرسه هم در جایگاه یک راهبر آموزشی ایفای نقش می کند.

اخبار پیشنهادی