تصویب برگزاری برنامه های فرهنگی در نیمه دوم اسفند ماه

دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی سه برنامه فرهنگی درختکاری، خیریه و جشن مادران در نیمه دوم اسفند ماه برگزار می کند.

جلسه شورای برنامه ریزی دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی یکشنبه ۱۳ اسفند ماه برگزار شد. در این جلسه «مهدی لواسانی» مدیر واحد شریعتی، «میثم خواجه لو» مشاور پایه دهم، «امین طالقانی» مشاور پایه یازدهم، «رضا صالحی» مشاور پایه چهارم، «محمد داوری» معاونت انضباطی، «امییرضا عباس زاده» مسئول انضباطی و «محمد بهرامی سعادت» مسئول فرهنگی مدرسه حضور داشتند.

تصویب برگزاری سه مراسم از مهمترین تصمیمات گرفته شده در این جلسه بود. اولین مراسم برگزاری جشن روز درختکاری در ۱۵ اسفند ماه با حضور دانش آموزان است. در این مراسم دانش آموزان و دبیران به کاشت درخت می پردازند.

بازارچه خیریه واحد شریعتی هم از روز شنبه ۱۹ اسفند ماه آغاز به کار خواهد کرد. در این بازارچه تولیدات دانش آموزان به شکل غذا و دست سازهای هنری به فروش رسیده و عواید آن به موسسات خیریه اختصاص می یابد.

همچنین جشن مادران دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی شنبه ۱۹ اسفند برگزار می شود. در این مراسم که از ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۸ تشکیل خواهد شد دانش آموزان به همراه مادران خود روز مادر را جشن می گیرند.

اخبار پیشنهادی