تشکیل جلسه ویژه امتحانات برای دوازدهمی های پاسداران

جلسه آنلاین مدیر و مسئول آموزش پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران با دانش آموزان دوازدهمی این واحد، دوشنبه ۲۴ آذر تشکیل شد. موضوع این جلسه نحوه برگزاری آزمون و حواشی پیرامون آن بود.

 «محمد طاهری» مدیر دبیرستان دوره دوم پاسداران درباره این جلسه می گوید: «موضوع اصلی جلسه نحوه برگزاری آزمون به دو صورت حضوری یا غیر حضوری بود. برگزاری حضوری آزمون، مزایایی مثل صحت آزمون و پایش دقیق دانش آموز را دارد. اما برگزاری غیر حضوری هم سلامت جسمی دانش آموزان را تضمین می کند.»

چالش برگزاری حضوری یا غیر حضوری امتحانات در چند مرحله حل شد. طاهری می گوید: «مرحله نخست حل این چالش، نظر سنجی از والدین دانش آموزان دوازدهمی بود. بیش از نیمی از اولیا به آزمون حضوری و همکاری با مدرسه در این خصوص رای دادند اما تمامی اولیا نگران سلامت فرزندان خود بودند. از طرفی خواسته مدرسه هم سلامت آزمون در کنار حفظ سلامت دانش آموزان بود.»

به گفته طاهری نتیجه این صحبت ها به فعالیت فرهنگی ختم شد که اسمش کمپین نه به تخلف امتحانی است: «نتیجه جلسات، نظر سنجی ها و صحبت با دانش آموزان پایه دوازدهم، کمپین فرهنگی نه به تخلف امتحانی بود. دانش آموزان با شعار من قول می دهم تقلب نکنم از یکدیگر و خانواده هایشان خواستند که به سلامت آزمون کمک کنند. هدف ما از این کمپین، فرهنگ سازی این موضوع از جانب خود دانش آموزان بود.»

اخبار پیشنهادی