تزیین نمایشگاه کتاب توسط دانش آموزان نیاورانی

نوآموزان نیاورانی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه کتاب در مدرسه را تزیین می کنند.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران برای تزیین نمایشگاه کتابی که به مناسبت هته کتاب و کتابخوانی برگزار می شود می توانند آثار خود را به مدرسه می آورند.

کتاب نویسی با موضوع کتاب و کتابخوانی، عکس و نقاشی با موضوع صلح و دوستی و روزنامه دیواری مواردی است که دانش آموزان نیاورانی می توانند در آن فعالیت کنند.

نوآموزان تا روز سه شنبه ۲۹ آبان برای تحویل آثار خود مهلت دارند.

اخبار پیشنهادی