تثبیت ریاضی در تابستان

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران در پایگاه تابستانی، ریاضیات پایه قبلی شان را دوره می کنند. این زنگ برای همه پایه ها با عنوان «تثبیت ریاضی» برگزار می شود. نیاورانی ۲ زنگ در هفته و مجموعا ۱۶ جلسه در تابستان، در کلاس های تثبیت ریاضی شرکت می کنند.

«شیوا قربانی» مسئول آموزش دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران درباره این کلاس ها می گوید: «محتوای کلاس های تثبیت ریاضی درباره مفاهیم و روش هایی از پایه قبلی است که در پایه تحصیلی جدید دانش آموز کاربرد دارد. در این کلاس هم قصد داریم دانش آموزانمان بر مطالب مسلط شوند و تثبیت مفاهیم اتفاق بیفتد و هم با روش هایی مثل بازی، دانش آموزان را به درس علاقه مندتر کنیم.»

به گفته قربانی، آموزش ریاضی با بازی باعث سهولت در آموزش نیز می شود :«ریاضیات مفاهیم انتزاعی جدیدی دارد که تجسم آنها برای برخی از بچه ها کمی مشکل است. تثبیت ریاضی با روز بازی، آموزش این مفاهیم را ساده تر می کند.»

مسئول آموزش مدرسه یکی از روش های آموزش در کلاس تثبیت ریاضی را اینطور توضیح می دهد: «در مفهوم تقریب، کارت‌هایی رنگی طراحی و اعداد روی آن نوشته شده است. با کمک شعری که در کلاس توسط معلم خوانده می‌شود، بچه ها با کارت های رنگی و اعداد، اعداد مورد نظر را تقریب می زنند.»

گفتنی است کلاس های پایگاه تابستانی دانش آموزان پیش دبستان و پایه های اول، دوم و سوم، ۳ روز در هفته و برای چهارمی ها و پنجمی ها یک روز در هفته برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی