بچه های نیاوران خورشید ساختند

علامه ای های دبستانی در واحد نیاوران، هفته گذشته خورشید ساختند تا دوستی هایشان را تحکیم کنند.

دانش آموزان واحد نیاوران، با نظارت معلمانشان دایره ای کشیدند و بعد از آن نکات مثبت و منفی روابط دوستی را بر روی کارت های رنگی نوشتند. سپس هر کدام از دانش آموزان کارتی را برداشته و درباره نکاتی در کارت نوشته شده صحبت می کند تا نکات مثبت و متفی روابط دوستانه برای همه بچه های کلاس تشریح شود.

بچه ها پس از تشریح کارت خود، کارت های مثبت را برداشته و دور تا دور دایره می چینند تا خورشید دوستی شان را کامل کنند. در مدرسه زندگی، مفاهیم لازم با بازی به دانش آموزان یاد داده می شود. رویکرد آموزشی پیش دبستان و دبیرستان علامه طباطبایی- واحد نیاوران، ساختن مدرسه به گونه ایست که دانش آموزان در آن زندگی کنند.

اخبار پیشنهادی