بودجه بندی آزمون آزمایشی ۱۸ اسفند دبیرستان های دوره دوم

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران ۱۸ اسفند در هفتمین مرحله از آزمون آزمایشی شرکت می کنند.

هفتمین مرحله از آزمون آزمایشی ویژه دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران جمعه ۱۸ اسفند ماه برگزار می شود. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحد پاسداران در این آزمون شرکت می کنند.

در این امتحان دانش آموزان رشته تجربی پایه یازدهم درس های ریاضی، زیست و فیزیک را آزمون می دهند. درس های هندسه، حسابان و آمار هم برای دانش آموزان رشته ریاضی در نظر گرفته شده است. دروس فارسی، عربی، معارف، زبان، زمین شناسی و شیمی در هر دو رشته ریاضی و تجربی به صورت مشترک آزمون گرفته خواهد شد.

در پایه دهم دانش آموزان رشته تجربی زیست شناسی و فیزیک را به صورت تخصصی امتحان می دهند. در رشته ریاضی هم فیزیک امتحان گرفته می شود. در هر دو رشته ریاضی و تجربی هم امتحان دروس فارسی، عربی، معارف، زبان، ریاضی، هندسه و شیمی به صورت مشترک برگزار خواهد شد. بودجه بندی این آزمون به این شرح است.

پایه دهم:

پایه یازدهم:

اخبار پیشنهادی