برگزاری کلاس های فوق العاده در واحد شریعتی

دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در کلاس های فوق العاده این واحد شرکت می کنند. «مهدی سمانگی» معاونت آموزش واحد شریعتی درباره این کلاس ها می گوید: «این کلاس ها ویژه امتحانات نوبت اول ئر دو مدل حضری و مجازی ویژه دانش آموزان است. به دلیل اهمیت بالایی که در این مقطع سال درس های اختصاصی برای پایه های دهم و یازدهم دارند، سعی کردیم با برگزاری این کلاس ها در درس های اختصاصی ریاضی، فیزیک و شیمی به دانش آموزان در یادگیری کامل این درس ها و برطرف کردن مشکلات آموزشی شان کمک کنیم.»

این کلاس ها از تاریخ ۲۸ آذر برای هر دوپایه رشته ریاضی و تجربی شروع شد. علاوه بر این کلاس ها دانش آموزان پایه دهم و یازدهم رشته تجربی فرم تحلیل وضعیت آموزشی ویژه درس های اختصاصی را کامل کردند تا با توجه به فرم و نیازهای آموزشی شان، اولویت مطالعاتی و درسی را دنبال کنند. برنامه مطالعاتی این دو پایه رشته تجربی هم با توجه به کاربرگ های تنظیم شده، جدول بندی می شود.

اخبار پیشنهادی