برگزاری همایش جمع بندی برای پایه دهمی های واحد شریعتی

همایش جمع بندی دروس برای دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی پنج شنبه ۲۳ اسفندماه برگزار می شود. این برنامه برای آمادگی دانش آموزان جهت شرکت در آزمون آزمایشی جامع ۲۴ اسفندماه است.

همایش جمع بندی با پیش آزمون ۹۰ دقیقه ای دانش آموزان آغاز می شود. این پیش آزمون مشابه آزمون اصلی است و مهمترین نکات درسی در آن وجود دارد. سوالات پیش آزمون از درس های ریاضی، فیزیک و شیمی مطرح می شود. نتایج این آزمون مشخص شده و توسط دبیران تحلیل می شود. دبیران واحد شریعتی سپس برنامه کاری خود تا عصر پنج شنبه را براساس تحلیل نتایج آزمون برنامه ریزی می کنند.

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از ابتدای هفته در آزمون های صبحگاهی هم شرکت می کنند. این آزمون به صورت تستی و از همه درس ها برگزار می شود. دانش آموزان برای شرکت در این آزمون ها به چهارگروه با سطوح متفاوت تقسیم شده اند. هر گروه سوالات متناسب با سطح درسی خود را دریافت می کند تا برای آزمون روز جمعه آماده شوند.

آخرین آزمون جامع آزمایشی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی جمعه ۲۴ اسفندماه برگزار می شود. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران در این آزمون شرکت می کنند. بودجه بندی این آزمون از اینجا قابل مشاهده است.

اخبار پیشنهادی