برگزاری طرح «۵ دقیقه طلایی» در واحد پاسداران

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران در برنامه ای به نام «۵ دقیقه طلایی» شرکت می کنند. در این طرح پاسدارانی ها به مدت ۵ دقیقه به نظافت کلاس، منظم کردن میزها و جمع کردن وسایلشان می پردازند.

«مهدی احدی» معاون واحد پاسداران درباره این طرح می گوید: «يكي از مهمترين وظایف مدرسه، آموزش مهارت های مراقبت از محيط به دانش آموزان است. در اين راستا برنامه هاي مختلفي در طول سال تحصيلي در نظر گرفته شده است. يكي از اين برنامه ها طرح پنج دقيقه طلائي است که از ابتدای آبان ماه برای دانش آموزان همه پایه ها انجام می شود.»

به گفته معاون واحد پاسداران طرح در زنگ آخر برگزار می شود: «۵ دقیقه طلایی، در دقایق آخر کلاس در زنگ آخر هر روز اجرا می شود. برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان زنگ مخصوصی برای این کار طراحی شده و چند دقیقه آخر کلاس به صدا در می آید. سپس دانش آموزان به جمع كردن وسايل، نظافت ميز و صندلي و مرتب نمودن کلاسشان مي پردازند.»

 هدف از  طرح ۵ دقیقه های طلایی تقویت حس مسئوليت پذيري، انجام كارهاي گروهي، افزايش مشاركت و تعامل با ديگران، تقسيم كار و برنامه ريزي جهت انجام فعاليت ها است.

اخبار پیشنهادی