برگزاری جلسه اولیا تهرانپارسی با آموزگار پایه سوم

اولیا دانش آموزان دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در جلسه ای آنلاین با آموزگار پایه سوم مدرسه شرکت کردند. موضوع این جلسه ارائه گزارش عملکرد آبان ماه پایه سوم به اولیا، موارد انضباطی دانش آموزان و انتظارات مدرسه از دانش آموز و خانواده ها بود.

«سمانه طاهرزاده» آموزگار واحد تهرانپارس در این جلسه ابتدا مباحث تدریس شده درس ریاضی، آزمایشات علوم، نمونه سوالات ارائه شده به دانش آموزان در درس فارسی و انواع املا، توضیحاتی به خانواده ها ارائه کرد. آموزگار تهرانپارسی ها در ادامه از اولیا خواست در ارائه تکالیف و فرم های خودارزیابی به عملکرد فرزندانشان نظارت داشته باشند. نحوه حضور منظم و فعالیت مناسب در کلاس های آنلاین، از دیگر صحبت های معلم واحد تهرانپارس برای اولیا بود.

تاریخ جلسات بعدی آموزگاران واحد تهرانپارس با اولیا دانش آموزان به این شرح است: ۱۱ آذرماه کلاس یک پایه سوم و کلاس یک پایه اول. شنبه ۱۵ آذرماه پایه چهارم و پنجم. دوشنبه ۱۷ اذر پایه پنجم. سه شنبه ۱۸ آذرماه پایه پنجم و ششم.

اخبار پیشنهادی