برگزاری جلسه آشنایی پاسدارانی های دوره دوم با مدرسه

اولین جلسه آشنایی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران با مدیر، مشاور و کادر اجرایی مدرسه به صورت حضوری، شنبه ۲۲ شهریورماه برگزار شد. دانش آموزان یک کلاس پایه دهم واحد پاسداران، شنبه در ۲ زمان مختلف به مدرسه آمدند و به مدت ۲ ساعت در این جلسه آشنایی شرکت کردند.

 در ابتدای این جلسه «محمد طاهری» مدیر واحد پاسداران، مشاور و کادر اجرایی مدرسه را به دانش آموزان معرفی کرد. طاهری سپس چند دقیقه ای درباره تغییر مقطع دانش آموزان و مسائلی همچون بارش فکری و نحوه طرح سوال درباره مسائل مختلف، برای پاسدارانی ها توضیحاتی ارائه داد.

برنامه های آموزشی مدرسه تا پایان شهریورماه و شروع مهرماه، برگزاری کلاس های آنلاین و نحوه حضور دانش آموزان در این کلاس ها از مهمترین مباحثی بود که در بخش دیگری از این جلسه، «محمد رضازاده» مشاور پایه دهم برای دانش آموزان بیان کرد. رضازاده از پاسدارانی ها خواست در این سال تحصیلی با نظم و جدیت در کلاس ها حاضر شوند و برگزاری کلاس ها چه به صورت آنلاین و یا حضوری، تاثیری در انگیزه شان نداشته باشد.

در پایان این جلسه، کتاب های درسی و دفترهای برنامه ریزی برای سال تحصیلی جدید به دانش آموزان تحویل داده شد.

جلسه دوم آشنایی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران با مدیر، مشاور و کادر اجرایی مدرسه برای کلاس های دیگر، دوشنبه و چهارشنبه، ۲۴ و ۲۶ شهریورماه برگزار خواهد شد.

اخبار پیشنهادی